Frankrijk in jaren voor Christus

Uit vele archeologische opgravingen in het hele land blijkt dat Frankrijk zelfs al in de Paleolithische tijd bewoond was. Het Paleolithicum, of de oude steentijd, beslaat een periode die ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden begon en eindigde rond 10.000 voor Christus. Gedurende deze periode waren de mensen voornamelijk jager-verzamelaars.

Rond 600 voor Christus kwamen de Grieken en de Feniciërs naar Frankrijk en vestigde zich met name in Marseille.

In 57-52 voor Christus kwam Julius Caesar naar Frankrijk en veroverde een deel van Gallië. De veroveringen bleven tot de invasie van de Franken in de 5de eeuw na Christus.

Frankrijk tot het jaar 1600

Slag bij Tours (732) – Charles Martel, de grootvader van Karel de Grote, stopt de opmars van de islamitische Moren. Je zou kunnen zeggen dat dit de “eerste productlancering” was van het middeleeuwse Frankrijk.

Kroning van Karel de Grote (800) – Paus Leo III kroont Karel tot Heilige Roomse Keizer.

In 843 werd het Verdrag van Verdun getekend. Door dat verdrag werden de gebieden (Frankrijk, Duitsland en Italië) onderverdeeld aan de drie kleinzonen van Karel de Grote.

Frankrijk werd hierdoor het machtigste land in Europa met een bevolkingsgrootte van 15 miljoen burgers.

Honderdjarige Oorlog (1337-1453) – Jeanne d’Arc verschijnt op het toneel en helpt de Fransen hun “marktaandeel” in eigen land terug te winnen van de Engelsen.

Vanaf 1550 tot 1600 waren er vele godsdienstoorlogen in Frankrijk. Het protestantisme, wat door heel Frankrijk zat, heeft ervoor gezorgd dat er een burgeroorlog voorkomen kon worden.

Lees meer berichten over de geschiedenis van Frankrijk

Frankrijk van 1600 tot 1800

In 1638 werd Lodewijk XIV geboren. De monarchie in Frankrijk wordt steeds groter onder de leiding van Lodewijk XIV (1643-1715) die de bijnaam ‘Zonnekoning’ had.

Na de dood van zijn vader was Lodewijk XIV nog te jong om Frankrijk te regeren en nam Mazarin de leiding in handen.

Na de dood van Mazarin gaat Lodewijk zelf regeren. Het levensmotto van Lodewijk XIV was: ‘Mijn wil is wet’. Lodewijk regeert over alle wetten en het leger.
Door Lodewijk XIV kregen de Franse protestanten, die in 1598 vrijheid van godsdienst hadden gekregen, steeds minder vrijheden. In 1685 verbied Lodewijk zelfs het protestantisme.

In 1715 sterft Lodewijk XIV en wordt zijn opvolger Lodewijk XV (1715-1774). Lodewijk XV had geen zin om te regeren en het draaide hem in zijn leven alleen om het hebben van lol en niet om Frankrijk. De regeringsperiode van Lodewijk XIV en XV worden ook wel gezien als de periode van ‘slappe regering’. De redenen van de slappe regering waren:

  • Het absolutisme. De koning was koning en dus de baas. Ze waren koning geworden, omdat het de wil van God was.
  • De economie.
  • De cultuur. De Rooms Katholieke Kerk bepaalde wat wel en niet mocht.

Mede door de slappe regering en een bevolking die in opstand kwam ontstond de Franse Revolutie. Deze ontstond op 14 juli 1789. Door de Franse Revolutie bevond Frankrijk zich in een bloedbad en veranderde heel Frankrijk. 14 juli wordt in Frankrijk nog altijd als feestdag gevierd. .
Door de revolutie van 14 juli 1789 werd de Eerste Republiek Frankrijk opgericht. Frankrijk stond toen onder leiding van Napoleon Bonaparte. Napoleon had zich met succes verdedigd tegen buitenlandse aanvallen en had zichzelf tot keizer uitgeroepen in 1804.

Frankrijk werd door de Franse Revolutie steeds sterker en begon zich ook steeds meer uit te breiden. Zo viel Frankrijk aan het einde van de 18e eeuw ook Nederland binnen. In 1795 hield de Republiek der Nederlanden op te bestaan en werd Nederland een vazalstaat van Frankrijk.

Frankrijk van 1800 tot 2000

In 1815 werd het Congres van Wenen gehouden om de pre-Napoleontische tijd weer te herstellen. Dit lukte, in 1848 kwam een neef van Napoleon I, Louis Philippe aan de macht en verklaarde het Tweede Keizerrijk in 1852. Hij kroonde zichzelf tot Napoleon III. In zijn regeringsperiode werden er vele verzetten tegen de Pruisen gevoerd en ontstond het begin van de Frans-Duitse oorlog (1870-1871). Door deze oorlog eindigde zijn regeringsperiode en werd de Derde Republiek opgericht.

Door de eerste wereldoorlog ontstond een heel nieuw Frankrijk. Frankrijk werd gezien als de dominerende macht van het Europese continent. In 1919 na de eerste wereldoorlog werd er een Frans beleid opgesteld om Duitsland zwak/ op afstand te houden. Dit mislukt doordat Adolf Hitler aan de macht kwam. Op 10 mei 1940 werd Frankrijk aangevallen door de nazi troepen. Door de Duitsers werd Frankrijk opgesplitst in een bezet noorden en een onbezet zuiden. In augustus 1944 werd Frankrijk weer bevrijd en werd op 24 december 1946 de Vierde Republiek geboren. Door verschillende oorlogen, onder andere in Vietnam hield deze Republiek niet lang stand. Er werd een nieuwe grondwet gemaakt en op 28 september 1958 ontstond de Vijfde Republiek met de Gaulle als president.

Op 10 mei 1981 won de socialistische Mitterrand met een grote overwinning en werd de nieuwe president. Onder zijn leiding werden de grote industrieën genationaliseerd, werden de kernproeven stopgezet en werden er nieuwe belasting gemaakt voor de rijken. De regering van Mitterrand zorgde tijdens zijn eerste twee jaar als president voor een 12% inflatie, een groot tekort op de handelsbalans en een sterke daling van de Franse frank.

In maart 1986 won de centrumrechtse coalitie van Jacques Chirac de verkiezingen en werd Chirac premier. Hierdoor ontstond een samenwerkingsperiode tussen Chirac en Mitterrand. Door een herverkiezing van Mitterrand in 1988 werd Chirac vervangen door Michel Rocard. Rocard was voor korte duur premier en werd in 1991 vervangen door de eerste vrouwelijke premier van Frankrijk Edith Cresson.

Mitterrand had een groot aandeel in het ontwerp van het Verdrag van Maastricht en zorgde er ook voor dat de economische banden en de samenwerking op het gebied van veiligheid tussen Frankrijk en de Europese Unie verbeterd werden.

De derde poging van Chirac om president te worden slaagde in mei 1995.

Frankrijk na het jaar 2000

In 2004 werd in Frankrijk een wet aangenomen met een verbod op het dragen van hoofddoeken en andere religieuze symbolen in scholen.

Op 29 mei 2005 verwierpen de Franse burgers de grondwet voor de Europese Unie met 55% tegenstemmers. De reden hiervoor was de toegenomen bezorgdheid van het inleveren van te veel Franse soevereiniteit aan een centrale Europese regering en de snelle toetreding van 10 nieuwe leden tot de EU in 2004.

Op 27 oktober 2005 braken de ergste Franse rellen sinds de afgelopen vier decennia. Het geweld ontstond in de buitenwijken van Parijs en verplaatste zich in twee weken tijd naar 300 andere steden in Frankrijk. De rellen ontstonden door de dood van een Frans- Arabische en een Frans- Afrikaanse tiener.

In maart en april van 2006 ontstonden er grote protesten in Frankrijk over een voorstel tot een hernieuwende arbeidswetgeving. Het zou dan mogelijk worden dat werkgevers werknemers onder de leeftijd van 26 jaar binnen twee jaar zonder reden mogen ontslaan. Hiermee wilde Chirac de hoge werkloosheid onder jonge werknemers verhelpen. Dit wetsvoorstel zorgde voor veel gezichtsverlies van Chirac.

De presidentsverkiezingen van 2007 werden gewonnen door Nicolas Sarkozy.
In oktober 2007 werd er door de werknemers in de publieke sector geprotesteerd tegen de plannen van Sarkozy om de royale pensioen pakketten te veranderen. Hierdoor werd het mogelijk gemaakt dat werknemers volledig met pensioen gaan als ze 50 jaar zijn.