Je bekijkt nu Onderwijs in Frankrijk

Onderwijs in Frankrijk

De Franse kinderen zijn verplicht om vanaf hun 6de tot hun 16de jaar naar school te gaan. In Frankrijk kennen ze het basisonderwijs (van 6 tot 11 jaar) en het secundaire onderwijs dat uit twee fases bestaat. Namelijk de algemene observatie/ oriëntatie fase en de tweede korte of lange fase die je nodig hebt om naar de universiteit te komen. Dan kennen ze in Frankrijk ook nog het hoger beroepsonderwijs en de universiteit.

De Franse kinderen gaan vijf dagen in de week naar het lager onderwijs. De woensdag is een vrije dag voor de kinderen, maar ze moeten wel zaterdagochtend naar school. Op sommige scholen is dit eruit gehaald en geven ze nu op de woensdag in plaats van zaterdag les.

Frankrijk kent niet alleen maar universiteiten, maar ook Grandes Ecoles. Dat zijn bijvoorbeeld de militaire, technische en ambtelijke elite opleidingen. Deze stammen nog uit de tijd van Napoleon.

Het hoger onderwijs bestaat in Frankrijk uit de universiteiten en de Grandes Ecoles. Dit is totaal niet te vergelijken met Nederland. Er zijn namelijk selectieve toelatingseisen. Om toegelaten te worden moet je een VWO diploma bezitten en vaak al enkele jaren hoger onderwijs gevolgd hebben.

De studies op de universiteit duren niet allemaal even lang. Het is afhankelijk van je opleiding hoelang het duurt voordat je je diploma hebt. De universitaire studies zijn verdeeld in drie cycli. De eerst cyclus duurt twee jaar en dan krijg je het diploma DEUG. De tweede cyclus zorgt ervoor dat jij het diploma Licence krijgt. Dat is meestal na drie jaar of het diploma Maitrise wat je na vier jaar krijgt. In de derde cyclus  zit je op postdoctoraal niveau. Dit niveau heb je na vijf jaar mater behaald.

In Frankrijk kennen ze de BaMa structuur wat ook wel LMD heeft. Namelijk Licence, Master en Doctorat. Je Licence diploma behaal je na drie jaar, je Master graad haal je met nog eens twee jaar erbij en je Doctorat haal je met nog eens twee tot vier jaar wetenschappelijk onderzoek en de verdediging van je proefschrift.

Het Franse hoger beroepsonderwijs is anders dan het Nederlandse HBO. Het hoger beroepsonderwijs in Frankrijk kan je volgen in de Instituts Universiataires de Technologie (IUT), de Sections de Techniciens Superieurs (STS) of the Insituts Universitair Professionnel (IUP). Al deze studies duren twee tot vier jaar. Ze kennen allemaal verschillende opleidingseisen en doorstroommogelijkheden.

Om überhaupt te kunnen deelnemen aan het hoger beroepsonderwijs in Frankrijk moet iedereen zijn VWO diploma behaald hebben. Je kan ook toegelaten worden met een HBO propedeuse. Ook als afgestudeerde Hbo’er kan je een universitaire studie gaan volgen. Op welk niveau je dan een studie gaat volgen hangt af van de beoordeling van de universiteit.

Elke Franse school heeft zijn eigen toelatingsbeleid. Er wordt onder meer onderscheid gemaakt in je vakkenpakket en je studieresultaten.

Onderwijs in Frankrijk: veel verschil met Nederland

Bovenstaand artikel laat zien dat er veel verschillen zijn op het gebied van onderwijs in Frankrijk en Nederland. Vooral als je dus wilt emigreren naar Frankrijk met kleine kinderen of een B&B hier wilt beginnen, is het belangrijk op de hoogte te zijn van deze verschillen.

Stephanie

Als je mij vraagt wat mijn favoriete vakantieland is, is het antwoord zonder twijfel Frankrijk. Ik heb al veel vakanties in Frankrijk doorgebracht, maar heb nog altijd veel te ontdekken. Lees je mee op dit blog over mijn favoriete plekjes?

Geef een reactie